Velkommen til Gentofte Skole

HUSK - gammel elevfest 2. december 2015 kl. 19.30.

Læs om skoleindskrivning 2016 her: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie_og_Boern/Skole-og-uddannelse/Skolestart/Skoleindskrivning