Velkommen til Gentofte Skole

Valg til skolebestyrelsen
Forældre der er interesseret i at stille op til skolebestyrelsesvalget 2016, kan henvende sig via Forældreintra til sekretær Annette Flies Thorning og Marina Hartmann.
Tidsplan for valg 2016 vedhæftes.